Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022 με την ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Αλμωπίας


Η ΑΓΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κάνει γνωστό στους παραγωγούς και κτηνοτρόφους της Αλμωπίας ότι ξεκίνησαν οι δηλώσεις ΟΣΔΕ 2022, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στελεχωμένοι με το απαραίτητο επιστημονικό και έμπειρο προσωπικό, με εμπειρία 27 χρόνια στην δήλωση ΟΣΔΕ και στα προγράμματα που συνδέονται όπως:

- Ψηφιακές υπηρεσίες

- Συμβουλευτικές υπηρεσίες

- Νέοι αγρότες

- Σχέδια βελτίωσης

- Αναπτυξιακός νόμος

- Αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα

- Μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ΟΣΔΕ

- Εξισωτική αποζημίωση

- Άρθρο 52

- Μητρώο αγροτών ΚΕΠΠΥΕΛ

- Καταχώρηση τριμήνου γάλακτος (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ)

- Πιστοποίηση ορθολογικής χρήσης φαρμάκων (Δίπλωμα ραντιστή)

- Πιστοποίηση ΣΤΕΕΓΦ (ΚΤΕΟ ΒΥΤΙΩΝ)

Εγγυάται για την επιτυχία με σωστή και ειλικρινή ενημέρωση!