Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Πέλλα: Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει το πρόβλημα της νέας ασθένειας στις ροδακινιές


Από το 2021 που πρωτοεμφανίστηκε η νέα ασθένεια σε κάποια κτήματα στο χωριό Αμπελιές των Γιαννιτσών, η οποία προσβάλλει τις περισσότερες βιομηχανικές και επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων με κύριο σύμπτωμα την παραμόρφωση των καρπών ενώ ταυτόχρονα αλλά και ανθόπτωση, καρπόπτωση, μείωση της βλάστησης κλπ, σήμερα (3 χρόνια μετά) φαίνεται να ξεπερνά τα 4000 στρέμματα.

Στην περίπτωση που το αίτιο είναι (κατά πάσα πιθανότητα) ιολογικής προέλευσης και με δεδομένο την τόσο γρήγορη διασπορά, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί μεγάλο ποσοστό της καλλιέργειας της ροδακινιάς στην Πέλλα και στην Ημαθία, γεγονός που σημαίνει ότι στην πράξη θα απειληθεί η εγχώρια παραγωγή ροδάκινων.

Για αυτόν τον λόγο, μαζί με τον αρμόδιο τομεάρχη κ. Βασίλειο Κόκκαλη καταθέσαμε Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ρωτάμε να μάθουν τις ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να σταματήσει η διασπορά της νέας ασθένειας.

Συγκεκριμένα ρωτάμε για τις προθέσεις του να προχωρήσει:

1. Στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η ασθένεια σε υγιή κτήματα,

2. Στον άμεσο σχεδιασμό ενός επιδοτούμενου προγράμματος εκρίζωσης των πληγέντων κτημάτων, προκειμένου να σταματήσει η διασποράτης ασθένειας σε υγιή κτήματα, το οποίο θα περιλαμβάνει και αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών για την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της εκρίζωσης της καλλιέργειας τους,

3. Στο σχεδιασμό ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης, προκειμένου οι ροδακινοπαραγωγοί που θα έχουν εκριζώσει την καλλιέργεια τους εξαιτίας της νέας ασθένειας, να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση μιας νέας διαφορετικής καλλιέργειας ή μιας ανθεκτικήςποικιλίας ροδακινιάς (εφόσον βρεθεί) και να γίνουν ξανά τα κτήματά τους παραγωγικά,

4. Στον επανασχεδιασμό του προγράμματος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με προϋπολογισμό περί τα 150 εκ. € που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο παρουσίασε πολύ χαμηλό ενδιαφέρον λόγω κυρίως του κακού σχεδιασμού και του πολύ μικρού χρονικού περιθωρίου που δόθηκε, ώστε να επωφεληθούν οι ροδακινοπαραγωγοί που θα εκριζώσουν την καλλιέργειά τους εξαιτίας της νέας ασθένειας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ:

Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Νέα ασθένεια απειλεί την καλλιέργεια της ροδακινιάς» Από το 2021 εμφανίστηκε μια νέα ασθένεια η οποία προσβάλλει τις περισσότερες βιομηχανικές και επιτραπέζιες ποικιλίες ροδάκινων, με κύριο σύμπτωμα τηνπαραμόρφωση των καρπών ενώ ταυτόχρονα, προκαλεί ανθόπτωση, καρπόπτωση, μείωση της βλάστησης κλπ.

Η ασθένεια κατά το πρώτο έτος εμφανίζει συμπτώματα παραμόρφωσης των καρπών σε βαθμό που δεν είναι εμπορεύσιμοι ούτε καν για χυμοποίηση. Το δεύτερο έτος εμφανίζει έντονη οφθαλμόπτωση φυλλοφόρων και ανθοφόρων οφθαλμών ενώ όσοι καρποί μείνουν επάνω στα δένδρα είναι εντελώς παραμορφωμένοι.

Η άγνωστη ασθένεια επεκτείνεται ραγδαία, καθώς δεκάδες κτήματα πέριξ των πρώτων όπου εμφανίσθηκε, έχουν επίσης εμφανίσει συμπτώματα. Από τα σποραδικά πρώτα κρούσματα σε κάποια κτήματα στο χωριό Αμπελιές των Γιαννιτσών, η ασθένεια φαίνεται ότι επεκτείνεται πολύ γρήγορα και σε γειτονικά χωριά (στο Μυλότοπο, στο Δαμιανό, στο Αχλαδοχώρι, στον Πενταπλάτανο κλπ) και στην περιοχή της Πέλλας φαίνεται ότι έχει πλήξει κτήματα με ροδακινιές σε μια έκταση που ξεπερνά τα 4000 στρέμματα. Σύμφωνα με το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, πιθανολογείται ότι το αίτιο είναι μια ομάδα ιών χωρίς αυτό όμως να έχει αποσαφηνιστεί ακριβώς.

Στην περίπτωση που όντως το αίτιο είναι ιολογικής προέλευσης και με δεδομένο την τόσο γρήγορη διασπορά, ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος να καταστραφεί μεγάλο ποσοστό της καλλιέργειας της ροδακινιάς στην Πέλλα και στην Ημαθία, γεγονός που σημαίνει ότι στην πράξη θα απειληθεί η εγχώρια παραγωγή ροδάκινων.

Αυτό σημαίνει ότι σε πρώτη φάση οι ροδακινοπαραγωγοί πρέπει να προχωρήσουν το δυνατόν συντομότερο σε εκρίζωση των πληγέντων κτημάτων και καύση των άρρωστων δένδρων, όσο η ασθένεια είναι ακόμη περιορισμένη.

Σε αυτή την περίπτωση οι ροδακινοπαραγωγοί που θα εκριζώσουν την καλλιέργεια τους θα υποστούν απώλεια του εισοδήματος τους για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια. Στη συνέχεια οιροδακινοπαραγωγοί πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση μιας νέας καλλιέργειας.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν σε ένα σωστά σχεδιασμένο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης.

Με δεδομένο ότι η οικονομία των νομών Πέλλας και Ημαθίας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τη ροδακινιά, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τα δεκάδες εργοστάσια χυμοποίησης και κονσερβοποίησης που υπάρχουν εκεί,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαίαμέτρα ώστε να μην επεκταθεί περαιτέρω η ασθένεια σε υγιή κτήματα;

- Προτίθεστε να προχωρήσετε άμεσα στο σχεδιασμό ενός επιδοτούμενου προγράμματος εκρίζωσης των πληγέντων κτημάτων, προκειμένου να σταματήσει η διασπορά της ασθένειας σε υγιή κτήματα, το οποίο θα περιλαμβάνει και αποζημίωση των ροδακινοπαραγωγών για την απώλεια εισοδήματος εξαιτίας της εκρίζωσης της καλλιέργειας τους;

- Προτίθεστε στη συνέχεια να προχωρήσετε στο σχεδιασμό ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης, προκειμένου οι ροδακινοπαραγωγοί που θα έχουν εκριζώσει την καλλιέργεια τους εξαιτίας της νέας ασθένειας, να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην εγκατάσταση μιας νέας διαφορετικήςκαλλιέργειας ή μιας ανθεκτικής ποικιλίας ροδακινιάς (εφόσον βρεθεί) και να γίνουν ξανά τα κτήματά τους παραγωγικά;

- Προτίθεστε να προχωρήσετε σε επανασχεδιασμό τουπρογράμματος αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με προϋπολογισμό περί τα 150 εκ. € που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο παρουσίασε πολύ χαμηλό ενδιαφέρον λόγω κυρίως του κακού σχεδιασμού και του πολύ μικρού χρονικού περιθωρίου που δόθηκε, ώστε να επωφεληθούν οι ροδακινοπαραγωγοί που θα εκριζώσουν την καλλιέργειά τους εξαιτίας της νέας ασθένειας;

Οι Ερωτώντες βουλευτές

Θεοδώρα Τζάκρη

Βασίλειος Κόκκαλης»

1 σχόλιο:

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News