Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

Θερινά τμήματα: Προχωράμε στην επόμενη τάξη με ασφάλεια και χωρίς κενά | Ολυμπία Χρ. Χουρσόγλου


ΝΕΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ & ΕΦΗΒΟΥΣ

Προχωράμε στην επόμενη τάξη με ασφάλεια και χωρίς κενά!

Θερινά προγράμματα σπουδών ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά και εφήβους που λόγω του πρόσφατου lockdown δεν έχουν ολοκληρώσει την ύλη της τάξης τους σωστά και έχουν μείνει με κενά στην εκπαιδευτική τους πορεία.

Στα συγκεκριμένα προγράμματα προσφέρουμε:

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της ύλης του επιπέδου – τάξης στο οποίο βρίσκονται, διδάσκοντας και αναπτύσσοντας τις δεξιότητες της γλώσσας σε γραμματική, σύνταξη, ορθογραφία, προφορικό και γραπτό λόγο. Ανεξάρτητα με την βιβλιογραφία που ακολουθούσαν τα παιδιά στα μαθήματα τους τη φετινή χρονιά, η διδασκαλία είναι προσαρμοσμένη στην φιλοσοφία και μεθοδολογία του Σύγχρονου Μαθητικού Εκπαιδευτηρίου που βασίζεται στη ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ και την παραγωγή λόγου. Με τον τρόπο αυτό, μετά την ολοκλήρωση του θερινού κύκλου μαθημάτων τα παιδιά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να ενταχθούν ομαλά στην επόμενη τάξη.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ αγορά βιβλίων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικού υλικού. Στο Σύγχρονο Μαθητικό Εκπαιδευτήριο προσαρμόζουμε στη δική μας φιλοσοφία τις ανάγκες των μαθητών με εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρεται δωρεάν και εξατομικευμένα στοχεύοντας απευθείας στις ανάγκες και τα εκπαιδευτικά κενά κάθε μαθητή.

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ & ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΑ: Πριν από την έναρξη των μαθημάτων, τα παιδιά θα γράψουν ένα τεστ πάνω στην ύλη που έχουν διδαχτεί τη φετινή χρονιά για να δούμε τι και κατά πόσο έχουν αφομοιώσει στην πράξη. Στη συνέχεια θα ενταχτούν στο κατάλληλο για εκείνα τμήμα. Όλα τα τμήματά μας εξασφαλίζουν την αμεσότητα του μαθητή με τον καθηγητή και τη στοχευμένη και αποτελεσματική διδασκαλία πάνω στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του.

Τα μαθήματα μπορούν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες που πληρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας λόγω COVID 19.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα για διαδικτυακά μαθήματα μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Εκπαιδευτικής μας ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ, ειδικά σχεδιασμένης ώστε να πληρούνται όλες οι ακαδημαϊκές προϋποθέσεις για ένα αποτελεσματικό μάθημα. Στις ηλεκτρονικές μας τάξεις χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα τεχνολογίας και το απαραίτητο διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούμε και στις ‘ζωντανές μας τάξεις’. Έχουμε, επίσης, τη δυνατότητα να εξασκούμε όλες τις δεξιότητες (προφορικό και γραπτό λόγο) με απόλυτη ασφάλεια ως προς το τελικό αποτέλεσμα για την εκπαιδευτική εξέλιξη του παιδιού σε όλα τα επίπεδα.