Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Συνεδριάζει με 16 θέματα η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας


Καλείστε να συμμετέχετε στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:00π.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση χειρισμού μεμονωμένης δικαστικής υπόθεσης σε δικηγόρους εκτός των υπηρετούντων στο Δήμο με πάγια αντιμισθία, λόγω της απαιτούμενης εξειδικευμένης γνώσης - Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ' αριθμ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:1632/26- 01-2024 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

3. Λήψη απόφασης για έγκριση απόφασης δημάρχου ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:2646/09- 2 02-2024 εισήγηση του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών)

4. Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού.

5. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών - εργασιών και γενικών υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 2024, βάσει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τροποποίηση της αρ.10/2024 (ΑΔΑ:6Ζ8ΟΩΨΩ-6ΒΘ) απόφασης Δημοτικής Επιτροπής περί Συγκρότησης επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών-γενικών υπηρεσιών και υπηρεσιών (συντηρήσεις)συναφών με τα αντικείμενα των προμηθειών για το έτος 2024, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11 α του Ν.4412/16 και τις τροποποιήσεις αυτού.

7. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλμωπίας.

8. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση των υποδομών στον τομέα της άρδευσης σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αλμωπίας»

9. Λήψη εκ νέου απόφασης για έγκριση ή μη αποζημίωσης υλικών ζημιών σε ιδιόκτητο Ι.Χ. κατοίκου Αριδαίας, από πτώση δέντρου (στις 20-11-2023), λόγω αρμοδιότητας πλέον της Δημοτικής Επιτροπής.

10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Συντηρήσεις παιδικών χαρών του Δήμου Αλμωπίας (ΤΠ2022)».

11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης έργου με τίτλο «Αποκατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Αλμωπίας που οδηγεί στο Χιονοδρομικό κέντρο Βόρας-Καϊμακτσαλάν από την κοινότητα Σαρακηνών».

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου απόφασης διαπίστωσης της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων από τον οικονομικό φορέα «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.» προς απόδειξη της αξιοπιστίας του, για αποστολή στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 73 παρ. 9 του Ν. 4412/2016.

13. Μεταφορά στο Δήμο Αλμωπίας των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών του καταργούμενου νομικού προσώπου ΚΕ.Κ.Π-Α καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών. (Α27 ν. 5056/23)

14.  Μεταφορά στο Δήμο Αλμωπίας των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης ΔΗ.Κ.Ε.Α καθώς και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών. (Α29 ν. 5056/23)

15. Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου Διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας του Δήμου Αλμωπίας.

16. Επικύρωση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση κέντρου της πόλης της Αριδαίας» για την αξιολόγηση των μελετών και απονομή των βραβείων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

2 σχόλια:

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News