Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2022

«Υπολογισμός η-οστής ρίζας»: Το ενδιαφέρον βιβλίο του Βαγγέλη και της Δήμητρας Κόρακα για τα Μαθηματικά


«Πάντα κατ’ αριθμόν γίνονται», σύμφωνα με τον Πυθαγόρα. Και «πάντα γαρ φύσει έχει τι θείον». Τα δυο αυτά ρητά του σπουδαίου Έλληνα Φιλοσόφου και Μαθηματικού, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελούν τον ιδανικό πρόλογο του βιβλίου που έγραψαν οι Βαγγέλης Κόρακας και Δήμητρα.

Μαθηματικοί του Α.Π.Θ. και οι δυο συγγραφείς, δημιούργησαν από κοινού ένα πόνημα, το οποίο απευθύνεται κυρίως στους συναδέλφους τους Μαθηματικούς, σε φοιτητές θετικών σχολών και μαθητές Λυκείου. Απευθύνεται όμως και σε κάθε λάτρη της επιστήμης των Μαθηματικών, που θέλει να εξερευνήσει σε βάθος τον κόσμο των αριθμών.

Πρόκειται για ένα βιβλίο γραμμένο απλά, με πλήθος παραδειγμάτων ώστε να είναι κατανοητό και από μαθητές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι για πρώτη φορά παγκοσμίως χρησιμοποιείται τύπος υπολογισμού η-οστής ρίζας. Σύμφωνα με τον τύπο και τις οδηγίες, βρίσκεται η η-οστή ρίζα οποιουδήποτε θετικού αριθμού, δηλαδή 3η, 5η, 7η, 11η, 20η κλπ φυσικών και δεκαδικών, με οποιαδήποτε προσέγγιση. Υπολογίζεται επίσης η η-οστή ρίζα των μιγαδικών, διότι ο υπολογισμός τους έγκειται ως γνωστόν στον υπολογισμό η-οστής ρίζας του μέτρου τους. Φυσικά, υπολογίζεται η η-οστή ρίζα και των αρνητικών, διότι γράφονται ως μιγαδικοί με ReZ=0.

Παράλληλα, στα κεφάλαια του βιβλίου περικλείονται πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που αφορούν την ιστορία των αριθμών, την πρώτη τους χρήση, αλλά και παραπομπές στους αρχαίους ελληνικούς αριθμούς και στη ρωμαϊκή και ινδική-αραβική γραφή αριθμών.