Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021

Μοντέλο ΤΑΙΠΕΔ για τα ιαματικά λουτρά προωθεί η Κυβέρνηση - Αντιδρούν οι Δήμοι


Μοντέλο ΤΑΙΠΕΔ προωθεί η κυβέρνηση για τη διαχείριση όλων των δημόσιων και δημοτικών ιαματικών πηγών, προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση δημάρχων των οποίων οι δήμοι έχουν στην ευθύνη τους και λειτουργούν ιαματικά λουτρά. Συγκεκριμένα, πριν από μερικές ημέρες το υπουργείο Τουρισμού παρέδωσε στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ένα άτυπο σχέδιο νόμου στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας υπό τον τίτλο "Ιαματικές Πηγές Ελλάδος".

Σύμφωνα με όσα περιέχονται σε αυτό το προσχέδιο νόμου η ΙΠΕ ΑΕ θα λειτουργεί κατά τα πρότυπα του υπερταμείου, και με την υπογραφή μιας ΚΥΑ μεταξύ των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών θα παίρνει τη διοίκηση – διαχείριση και τα περιουσιακά στοιχεία των ιαματικών πηγών, τόσο δημοτικής διαχείρισης όσο και κρατικής. Το μετοχικό της κεφάλαιο θα είναι 5.000.000 ευρώ, με 80% κρατική συμμετοχή και 20% συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το 80% θα το εκπροσωπεί ο εκάστοτε υπουργός Τουρισμού, ο οποίος θα ορίζει και τη διοίκηση της ΙΠΕ ΑΕ. 

Τι προβλέπει το προσχέδιο νόμου

Στο προσχέδιο νόμου προβλέπονται επίσης τα εξής:

1. Στη διαχείριση της ΙΠΕ ΑΕ, εκτός από τις ιαματικές πηγές περνά μαζί και ο περιβάλλων χώρος σε ακτίνα χιλίων μέτρων.

2. Υφιστάμενες συμβάσεις μίσθωσης, παραχώρησης που έχουν κάνει οι δήμοι εξακολουθούν να ισχύουν. Όμως, στη θέση του δήμου-εκμισθωτή, υπεισέρχεται αυτοδικαίως η ΙΠΕ, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση των αντισυμβαλλομένων.

3. Ένα ποσοστό επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η ΙΠΕ από την αξιοποίηση των λουτρών, θα αποδίδεται στον οικείο δήμο ή στον φορέα του Δημοσίου ή την Δημόσια Επιχείρηση όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Το ύψος του θα καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Τουρισμού και Οικονομικών.

Ακολούθησε συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Χάρης Θεοχάρης, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, δήμαρχος Κύθνου, Σταμάτης Γαρδέρης. Όπως αναφέρει στην Voria.gr ο κ. Παπαστεργίου "εξηγήσαμε στον υπουργό ότι το σχέδιο αυτό δεν πρόκειται να περπατήσει. Οι λόγοι είναι πολλοί. Υπάρχουν δήμοι που έχουν έτοιμες πηγές, έχουν κάνει επενδύσεις, τις λειτουργούν, δεν είναι δυνατόν να τους τις αφαιρέσεις".

Από την πλευρά του ο κ. Γαρδέρης πρότεινε η συμμετοχή των δημοτικών ιαματικών λουτρών στην ΙΠΕ ΑΕ να είναι εθελοντική. Όποιοι δήμοι και δημοτικές επιχειρήσεις διαχειρίζονται ιαματικές πηγές και θέλουν να συνεχίσουν, να μπορούν να το κάνουν μόνοι τους. Όσοι, πάλι, θέλουν να τις παραχωρήσουν στην ΙΠΕ ΑΕ, να έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν σε περίπτωση που η ΙΠΕ ΑΕ δεν τις αξιοποιήσει μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα πέντε ετών. Ζητήθηκε επίσης, να συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΙΠΕ ΑΕ καθώς και να συμμετάσχει και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΔΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΠΕ ΑΕ

Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), το οποίο συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, αποφάσισε να ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ τα άρθρα 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».

Η σύσταση της Ι.Π.Ε. Α.Ε. πλήττει άμεσα και πολυεπίπεδα τα συμφέροντα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ παράλληλα ακυρώνει τον αναπτυξιακό ρόλο της και διαψεύδει τις προσδοκίες των τοπικών κοινωνιών. Ο ΣΔΙΠΕ ως φορέας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εκπροσωπεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους Δήμους που έχουν στα διοικητικά τους όρια ιαματικές πηγές, θεωρεί την εξέλιξη αυτή ακραία αντιαυτοδιοικητική.

H αναχρονιστική κρατικομονοπωλιακή διαχείριση, που εισηγείται το Υπουργείο, πέρα από τα προφανή ζητήματα συνταγματικής διάστασης ως προς τον κατοχυρωμένο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης που αναδεικνύει, προκρίνει ένα ακραία αντι-αναπτυξιακό και μη βιώσιμο μοντέλο διαχείρισης και εκμετάλλευσης των τοπικών φυσικών πόρων, το οποίο στρεβλώνει τον υγιή ανταγωνισμό και οδηγεί σε υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Δήμοι, σήμερα, έχουν προχωρήσει στην αναγνώριση των φυσικών τους πόρων ως ιαματικών, και έχουν λάβει ή βρίσκονται σε διαδικασία λήψης των Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας (ΕΣΛ) των εγκαταστάσεών τους. Πολλοί βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών για την ανεύρεση επενδυτή, αρκετοί συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την αναβάθμιση των υποδομών τους, ενώ άλλοι συμμετέχουν ήδη σε εταιρικά σχήματα εκμετάλλευσης των ιαματικών φυσικών πόρων τους. Σε όλες τις παραπάνω διαδικασίες η μέχρι σήμερα στάση της κεντρικής διοίκησης ήταν – με τους επιεικέστερους όρους – μη υποστηρικτική.

Κατόπιν τούτων, καλούμε:

1. Τους Δήμους – Μέλη του Συνδέσμου μας,

2. Τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) και

3. Τις Περιφέρειες της χώρας να «υιοθετήσουν» την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, με τη λήψη σχετικής απόφασης από τα οικεία συμβούλια, και

4. Την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τον θεσμικό εκφραστή του συνόλου των Δήμων της χώρας, να απορρίψει τον συγκεκριμένο σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού, καθώς η συμμετοχή της στην εταιρεία αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού ως άλλοθι στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στην υφαρπαγή των περιουσιακών της στοιχείων.

Τέλος, δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι σε περίπτωση που το Υπουργείο Τουρισμού αποσύρει τις εν λόγω διατάξεις, είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας συνεργαζόμενοι από μηδενική βάση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να συνδιαμορφώσουμε το μέλλον των ιαματικών πηγών της χώρας.

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΑΡΔΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

12 σχόλια:

 1. τέτοια ξεφτίλα δεν ξανάγινε. Που είσαι Μπάτση ; Τσιμουδιά δεν βγάζεις τώρα. Αλήθεια ποια είναι η θέση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όλοι οι βουλευτές τού νόμου μουγκα τώρα ένας δήμαρχος μόνο εκτελεί δεν αποφασίζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μακάρι να γίνει να αξιοποιηθούν σωστά και να πάψουν να είναι μόνο για ψηφοθυρικους λόγους του εκάστοτε δημάρχου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. επιτέλους μια σωστή απόφαση. Να κρατικοποιηθούν γιατί μόνο έτσι θα ιδιωτικοποιηθούν. Θα τα πάρουν επιχειρηματίες απο την κοντινή περιοχή για να τα αναπτύξουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πολύ καλές οι φωτογραφίες απ' Αθήνα δήμαρχε χαχαχα χαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Επιτελους.... ΝΑ φυγουμε απο την στασιμότητα που ειναι εδω κ χρονια τα λουτρα.. Ουτε το ξενοδοχειο τον λουτρων δουλευει, ουτε αποδυτήρια, ουτε παρκινγκ. Τπτ. Μονο 2μηνα για ψηφους, ασεπ 0.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.. ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΔΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ... ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΡΟΓΛΕΣ ΓΙΑ ΑΡΟΥΡΕΟΥΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μα γιατί να φύγουν από τον δήμο? Υπονοείται ότι δεν μπορούν να αναπτυχθούν με Διευθυντές όπως ο Δημτσης(μηχανικός)ο ουτσκας(κτηνοτρόφος)ο Δολδης (μπογιατζής)κλπ.Και δεν φταίει αποκλείστηκαν το επάγγελμα, αλλά και το όραμα και η αγάπη για τον τόπο.που τα λουτρά τα αγαπάει οποίος τα επισκεφτε.κατι πρέπει να αλαξη...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Απαράδεκτο όλοι στο δρόμο. Η νέα δημοκρατία καταστρέφει την περιοχή μας εδώ και χρόνια υπόσχονται και παίρνουν 70%. Αίσχος θα γυρίσουμε στην εποχή των Λουτρών όταν τα είχε ιδιώτης. Ολοι στο δρόμο τώρα. Μπάτση αν δεν τελειώσεις το θέμα τώρα μην μας το παίξεις πατριώτης. Πατριώτης είναι αυτός που τρέχει για τον τόπο του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οι Εδεσσαίοι μιλάνε για τα Λουτρά και οι καρατζοβίτες τσιμουδιά. Οχι ρε παιδιά έλεος. Τα Λουτρά και τα μάτια σας. Αλλο είμαστε δεξιοί και άλλο μας καταστρέφουν. ΣΥΡΙΖΑ και Σηφάκη την άλλη φορά για μάθετε να παίζετε με όσους σας στήριξαν κε Μπάτση. Εμείς γειά σας. Που είσαι δεν ακούω;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ο Κυριακού τα είχε πει σε μια συνάντηση το καλοκαίρι αλλά κάποιοι έκαναν πως δεν τον άκουγαν. Βάλτε μπροστά το τόπο και όσους τον στηρίζουν και αφήστε τα κομματικά στην μπάντα. Μπάτση ξεκόλλα πρώτα είσαι δήμαρχος και μετά κομματάρχης

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News