Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Ενημερωτικό δελτίο για τις δραστηριότητες της ΔΕΥΑ Αλμωπίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας θέλοντας να ενημερώσει όλους τους καταναλωτές του Δήμου μας για τις προσπάθειες που έχουν γίνει έως σήμερα, όσον αφορά την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά και τι προγραμματίζει να κάνει από δω και στο εξής, σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

Από την πρώτη στιγμή της θητείας μας, παρ’ όλα τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είχαμε και έχουμε έναν στόχο και αυτός δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση και την εξέλιξη του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου σε σχέση με την ποιοτική παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Έτσι, από την λήψη των ευθυνών μας καταγράψαμε τις ανάγκες, βάλαμε τις προτεραιότητες μας, πορευτήκαμε μπροστά και ορίσαμε στόχο την ετοιμότητα και την σύνταξη ενός ολοκληρωμένου φακέλου για την μεγάλη ανάγκη που έχει η πόλη της Αριδαίας σε σχέση με την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της πόλης.

Μετά από περίπου δύο χρόνια δουλειάς με την σύνταξη μελετών, είχαμε την ετοιμότητα να υποβάλλουμε έναν ολοκληρωμένο φάκελο στο πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ>> για ένα μεγάλο έργο υποδομής για την πόλη της Αριδαίας, το έργο της ύδρευσης.

Ταυτόχρονα, στην συγκεκριμένη υποβολή της πρότασης είχαμε καταγράψει προβλήματα που δημιουργούνταν σε τμήματα του δικτύου ύδρευσης και εξαιτίας αυτών είτε υπήρχαν σοβαρές και συχνές βλάβες είτε δημιουργούνταν προβλήματα στα σημεία υδροδότησης ή επάρκειας νερού, θολότητας νερού κ.λπ.

Έτσι, εντάξαμε στην πρόταση αυτή και πέντε ακόμη οικισμούς με τους οποίους συχνά είχε να αντιμετωπίσει προβλήματα η υπηρεσία, συνεπώς και οι πολίτες στα κάτωθι χωριά:

1. Η επίλυση του προβλήματος της θολότητας νερού στο χωριό του Αρχαγγέλου.

2. Η επίλυση του προβλήματος της επάρκειας νερού στο χωριό της Φούστανης

3. Η επίλυση του προβλήματος με την αποκατάσταση του αντλιοστασίου λόγω των συνεχομένων βλαβών με μεγάλο κόστος δαπάνης στα χωριά Αγάθη- Δωροθέα.

4. Η επίλυση του προβλήματος λόγω συχνών βλαβών στο δίκτυο εντός της κοίτης του ποταμού στο χωριό της Όρμας.

5. Η επίλυση του προβλήματος εξαιτίας της επάρκειας νερού κατά τους εαρινούς μήνες στο χωριό του Λουτρακίου.

Συνολικός προϋπολογισμός της πρότασης είναι 3.155.806,73 ευρώ και πιο συγκεκριμένα:

1. στην Αριδαία 596.783,83 ευρώ
2. στην Αγάθη 31.532,15 ευρώ
3. στην Φούστανη 76.000,00 ευρώ
4. στον Αρχάγγελο 99.000,00 ευρώ
5. στο Λουτράκι 186.703,69 ευρώ
6. στην Όρμα 165.787,06 ευρώ

Επιπλέον, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας είχε να αντιμετωπίσει και άλλα σημαντικά ζητήματα σε σχέση με την ποιότητα και την επάρκεια του πόσιμου νερού

Έτσι, αφού πρώτα διαπιστώσαμε σημαντικότατα ζητήματα που αφορούσαν την εύρυθμη λειτουργία ολόκληρων οικισμών μετά από καταγραφή των προβλημάτων, προχωρήσαμε στην σύνταξη μελετών.

Σε συνεργασία με τον Δήμο Αλμωπίας και τις προσωπικές παρεμβάσεις του Δημάρχου, προχωρήσαμε και πετύχαμε την έγκριση χρηματοδότησης για οικισμούς:

1. Της ΤΚ Νότιας, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος λόγω των αυξημένων ποσοτήτων αρσενικού με προϋπολογισμό 74.357,00 ευρώ.

2. Της ΤΚ Σωσάνδρας, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος εξαιτίας των συνεχόμενων βλαβών του δικτύου από το σημείο γεώτρησης έως και έξω από τον οικισμό με προϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ.

3. της ΤΚ Γαρεφείου, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος επάρκειας πόσιμου νερού και λόγω των συχνών βλαβών που προκαλούνταν στο δίκτυο με την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης με προϋπολογισμό 36.300,00 ευρώ.

Επίσης, συνεχίσαμε την προσπάθεια και πετύχαμε την έγκριση της χρηματοδότησης για την δημιουργία ενός αμφίδρομου δικτύου ώστε να μπορεί να είναι λειτουργικό, ένα μεγάλο έργο που δεν έχει αξιοποιηθεί έως σήμερα για την επάρκεια ύδρευσης της πόλης της Αριδαίας.

Με την άμεση ανταπόκριση από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την επίσκεψη με τον Δήμαρχο και την αντιπεριφερειάρχη στο σημείο, εγκρίθηκαν 74.300,00 ευρώ για το έργο αυτό που θα αξιοποιήσει ένα άλλο έργο το οποίο θα είναι χρήσιμο για την ύδρευσης της Αριδαίας και με αυτό τον τρόπο θα γλίτωνε η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας από την καταστροφική απόφαση για την επιστροφή της χρηματοδότησης που είχε γίνει για το έργο της ενίσχυσης – ύδρευσης από Σωσάνδρα- Λυκόστομο προς Αριδαία λόγω του ότι θα μπορεί το έργο πλέον να είναι λειτουργικό.

Συνοψίζοντας λοιπόν, έως σήμερα έχουν εγκριθεί πάνω από 250.000,00 ευρώ και αναμένουμε και την έγκριση από την πρόταση που υποβάλαμε στον << ΦΙΛΟΔΗΜΟ >> με συνολικό προϋπολογισμό 3.155.806,73 ευρώ.

Δεν σταματάμε όμως εδώ, η Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας έχει το βλέμμα της μπροστά, δουλεύουμε για την επίτευξη των στόχων και άλλων έργων υποδομής για δίκτυα ύδρευσης. Ένας άλλος σημαντικός στόχος, είναι να επικαιροποιήσουμε υφιστάμενες μελέτες για δίκτυα ύδρευσης που έχουν γίνει έως ένα βαθμό αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί όπως είναι αυτά των ΤΚ Φούστανης, θηριόπετρας και Εξαπλατάνου.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν γίνει έργα αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης αλλά δεν έχουν λειτουργήσει λόγω του ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί:

1. Στην ΤΚ Φούστανης έχει κατασκευαστεί το 60%
2. Στην ΤΚ Θηριόπετρας έχει κατασκευαστεί το 70%
3. Στην ΤΚ Εξαπλατάνου έχει κατασκευαστεί το 30%

Στόχος μας είναι με την επικαιροποίηση των μελετών, να προσπαθήσουμε να τα εντάξουμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, ώστε να ολοκληρωθούν και να μπορούν να είναι λειτουργικά τα δίκτυα αυτά.

Πρώτος στόχος όμως, είναι να προχωρήσουμε στην επίλυση ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την ύδρευση της ΤΚ Πιπεριάς λόγω των ορίων του αρσενικού που έχει αναλυθεί αν και με μικρή διαφορά πάνω από τις προβλεπόμενες τιμές βάσει και της νομοθεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας, είχαμε δώσει έμφαση στο ζήτημα αυτό, είχαμε αποφασίσει τον τρόπο επίλυσης του προβλήματος και είμαστε στην διαδικασία δημιουργίας μελέτης για την επίλυση του ζητήματος που έχει προκύψει ώστε να υπάρχει ετοιμότητα για την υποβολή αιτήματος προς το αρμόδιο Υπουργείο για την έγκριση της χρηματοδότησης λόγω άμεσης ανάγκης εξεύρεσης κατάλληλου πόσιμου νερού.

Ενώ παράλληλα, εργαζόμαστε για την δημιουργία μελετών και την ετοιμότητα φακέλων για την εγκατάσταση δικτύων και την αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης οικισμών Γ’ προτεραιότητας όπως είναι αυτά των ΤΚ Προμάχων και ΤΚ Λουτρακίου.

Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε στην διαδικασία για τον εξοπλισμό φωτοβολταϊκών χλωριωτών και συστημάτων inverter από την ένταξη μας στο διασυνοριακό πρόγραμμα Wa-mbrella με συνολικό προϋπολογισμό 205.608,00 ευρώ αλλά και ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία καθώς και την δημιουργία μελέτης για την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στην ΤΚ Ξιφιανής.

Επίσης, προγραμματίζουμε μελέτες αποτύπωσης δικτύων των οικισμών μέσα από το πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ>> έως και στις 31 Δεκεμβρίου ενώ παράλληλα για την ορθολογική διαχείριση και ισονομία σε σχέση με την κάθε κατανάλωση, δημιουργήσαμε 2 μελέτες για το μέλλον του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, η πρώτη μελέτη είναι αυτή του κόστους-οφέλους και η δεύτερη μελέτη είναι αυτή της βιωσιμότητας.

Σκοπός της υπηρεσίας μας όπως διαπιστώσατε με τα προαναφερόμενα είναι να προνοούμε προβλήματα, να προγραμματίζουμε με λεπτομέρεια, να σχεδιάζουμε λύσεις και να δουλεύουμε για τον συμπολίτη μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

5 σχόλια:

 1. Αναφέρονται εργασίες σε όλα τα χωριά πλην του Μεγαπλατάνου.. Άντε να δούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τρενο εισαι Γεωργιου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Βγαλτα ολα στην φορα και για τις αμαρτιες.
  Γιατι αυτοι θα ξαναζητησουν ψηφο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΒΛΕΠΩ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΗ ΔΡΑΣΡΗΡΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΑ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΜΠΡΑΒΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΜΩΣ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΜΕ ΤΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΔΥΚΤΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ
  Κ.Τ.Λ. ΚΑΙ ΣΑΠΙΖΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News