Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Πρότυπο Φροντιστήριο Μαθηματικών - Τάπκος Βασίλης

Εγγραφές καθημερινά 12:00-14:00

• Ομοιογενή κλειστά τμήματα
• Πιστοποιημένοι καθηγητές για παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
• Σύγχρονοι και ευχάριστοι χώροι διδασκαλίας
• Διαδικτυακά μαθήματα

Εγγραφές καθημερινά 12:00-14:00
Πλατεία Αγγελή Γάτσου, 3ος όροφος, γραφείο 15