Κυριακή, 26 Μαΐου 2019

Τα αποτελέσματα του Δήμου Αλμωπίας ανά εκλογικό τμήμα

Δείτε αναλυτικά τι ψήφους έλαβε ο κάθε υποψήφιος Δήμαρχος σε κάθε εκλογικό τμήμα του Δήμου Αλμωπίας (η λίστα ανανεώνεται συνεχώς):
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ 76 ΑΠΟ 77 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ:
ΜΠΙΝΟΣ: 4593
ΜΠΑΤΣΗΣ:5290
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:5486
ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ:4035
ΔΡΟΣΓΛΟΥ: 272

1Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου 3
Μπάτσης 104
Μπίνος 77
Παρούτογλου 78
Χατζηδημητρίου 91

2Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 96
Μπίνος 80
Παρούτογλου 62
Χατζηδημητρίου 99

3Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 87
Μπίνος 72
Παρούτογλου 73
Χατζηδημητρίου 91

4Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου 6
Μπάτσης 84
Μπίνος 83
Παρούτογλου57
Χατζηδημητρίου 99

5Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 81
Μπίνος 98
Παρούτογλου 55
Χατζηδημητρίου 106

6Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου 1
Μπάτσης 78
Μπίνος 82
Παρούτογλου 72
Χατζηδημητρίου 93

7Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου 6
Μπάτσης 74
Μπίνος 85
Παρούτογλου 73
Χατζηδημητρίου 114

8Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 89
Μπίνος 82
Παρούτογλου 60
Χατζηδημητρίου 98

9Β ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΥΔΡΑΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 65
Μπίνος 78
Παρούτογλου 46
Χατζηδημητρίου 103

10 ΑΛΩΡΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 68
Μπίνος 108
Παρούτογλου 64
Χατζηδημητρίου 125

11Β ΑΛΩΡΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 29
Μπίνος 68
Παρούτογλου 34
Χατζηδημητρίου 66

12Β ΑΨΑΛΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 35
Μπίνος 38
Παρούτογλου 64
Χατζηδημητρίου 78

13Β ΑΨΑΛΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 40
Μπίνος 39
Παρούτογλου 75
Χατζηδημητρίου 94

14Β ΑΨΑΛΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 43
Μπίνος 48
Παρούτογλου 38
Χατζηδημητρίου 58

15Β ΑΨΑΛΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 53
Μπίνος 35
Παρούτογλου 57
Χατζηδημητρίου 70

16Β ΒΟΡΕΙΝΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 95
Μπίνος 63
Παρούτογλου 38
Χατζηδημητρίου 74

17Β ΒΟΡΕΙΝΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 120
Μπίνος 108
Παρούτογλου 50
Χατζηδημητρίου 52

18Β ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 124
Μπίνος 79
Παρούτογλου 79
Χατζηδημητρίου 53

19Β ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 88
Μπίνος 147
Παρούτογλου 41
Χατζηδημητρίου 49

20Β ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 146
Μπίνος 202
Παρούτογλου 86
Χατζηδημητρίου 105

21Β ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 88
Μπίνος 34
Παρούτογλου 41
Χατζηδημητρίου 45

22Β ΔΩΡΟΘΕΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 70
Μπίνος 53
Παρούτογλου 53
Χατζηδημητρίου 87

23Β ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 78
Μπίνος 63
Παρούτογλου 43
Χατζηδημητρίου 87

24Β ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 92
Μπίνος 65
Παρούτογλου 52
Χατζηδημητρίου84

25Β ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 97
Μπίνος 64
Παρούτογλου 37
Χατζηδημητρίου 109

26 ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 74
Μπίνος 48
Παρούτογλου 62
Χατζηδημητρίου 122

27 ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δρόσογλου 2
Μπάτσης 49
Μπίνος 33
Παρούτογλου 54
Χατζηδημητρίου 50

28Β ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης 58
Μπίνος 26
Παρούτογλου 70
Χατζηδημητρίου 79

29Β ΞΙΦΙΑΝΗΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 53
Μπίνος 80
Παρούτογλου 115
Χατζηδημητρίου 69

30Β ΞΙΦΙΑΝΗΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 57
Μπίνος 65
Παρούτογλου 81
Χατζηδημητρίου 93

31 ΟΡΜΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 60
Μπίνος 44
Παρούτογλου 31
Χατζηδημητρίου 70

32Β ΟΡΜΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 67
Μπίνος 75
Παρούτογλου 21
Χατζηδημητρίου 127

33 ΠΙΠΕΡΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 37
Μπίνος 29
Παρούτογλου 40
Χατζηδημητρίου 89

34Β ΠΙΠΕΡΙΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 34
Μπίνος 48
Παρούτογλου 44
Χατζηδημητρίου 99

35Β ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 49
Μπίνος 75
Παρούτογλου 61
Χατζηδημητρίου 70

36Β ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 30
Μπίνος 56
Παρούτογλου 84
Χατζηδημητρίου 81

37Β ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 49
Μπίνος 75
Παρούτογλου 61
Χατζηδημητρίου 70

38Β ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 175
Μπίνος 86
Παρούτογλου 16
Χατζηδημητρίου 69

39Β ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 168
Μπίνος 64
Παρούτογλου 23
Χατζηδημητρίου 71

40Β ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Δρόσογλου 2
Μπάτσης 204
Μπίνος 63
Παρούτογλου 24
Χατζηδημητρίου 44

41Β ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 187
Μπίνος 64
Παρούτογλου 24
Χατζηδημητρίου 75

42Β ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 93
Μπίνος 85
Παρούτογλου 52
Χατζηδημητρίου 146

43Β ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 88
Μπίνος 61
Παρούτογλου 54
Χατζηδημητρίου 73

44Β ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 115
Μπίνος 71
Παρούτογλου 84
Χατζηδημητρίου 69

45Β ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 72
Μπίνος 56
Παρούτογλου 64
Χατζηδημητρίου 74

46Β ΤΣΑΚΩΝΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 54
Μπίνος 41
Παρούτογλου 51
Χατζηδημητρίου 87

47Β ΤΣΑΚΩΝΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 69
Μπίνος 53
Παρούτογλου 42
Χατζηδημητρίου 110

48Β ΤΣΑΚΩΝΩΝ
Δρόσογλου
Μπάτσης 74
Μπίνος 53
Παρούτογλου 48
Χατζηδημητρίου 97

49Β ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 51
Μπίνος 49
Παρούτογλου 95
Χατζηδημητρίου 46

50Β ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 65
Μπίνος 42
Παρούτογλου 107
Χατζηδημητρίου 64

51Β ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 47
Μπίνος 57
Παρούτογλου 28
Χατζηδημητρίου 92

52Β ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης47
Μπίνος57
Παρούτογλου21
Χατζηδημητρίου 62

53Β ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης 69
Μπίνος 49
Παρούτογλου 46
Χατζηδημητρίου 62

54Β ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΣ
Δρόσογλου
Μπάτσης  48
Μπίνος 45
Παρούτογλου 37
Χατζηδημητρίου 86

55Β ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟ
Δρόσογλου 5
Μπάτσης 55
Μπίνος 52
Παρούτογλου 66
Χατζηδημητρίου 91

56Β ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟ
Δρόσογλου
Μπάτσης 55
Μπίνος 53
Παρούτογλου 66
Χατζηδημητρίου 90

57 ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ
Δρόσογλου 1
Μπάτσης 62
Μπίνος 27
Παρούτογλου 29
Χατζηδημητρίου 7

58 ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 122
Μπίνος 21
Παρούτογλου 57
Χατζηδημητρίου 8

59Β ΙΔΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 82
Μπίνος 81
Παρούτογλου 35
Χατζηδημητρίου 34

60Β ΙΔΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 82
Μπίνος 118
Παρούτογλου 30
Χατζηδημητρίου 39

61Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 21
Μπίνος 92
Παρούτογλου 59
Χατζηδημητρίου 72

62Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 36
Μπίνος 153
Παρούτογλου 45
Χατζηδημητρίου 59

63Β ΜΗΛΕΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 31
Μπίνος 80
Παρούτογλου 57
Χατζηδημητρίου 34

64 ΜΗΛΕΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 46
Μπίνος 70
Παρούτογλου 58
Χατζηδημητρίου 44

65 ΜΗΛΕΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης
Μπίνος
Παρούτογλου
Χατζηδημητρίου

66Β ΜΗΛΕΑ ΡΙΖΟΧΩΡΙΟΥ
Δρόσογλου
Μπάτσης  59
Μπίνος 41
Παρούτογλου 92
Χατζηδημητρίου 41

67Β ΝΕΡΟΜΥΛΟΙ
Δρόσογλου
Μπάτσης 10
Μπίνος 47
Παρούτογλου 69
Χατζηδημητρίου 36

68Β ΝΟΤΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 19
Μπίνος 22
Παρούτογλου 36
Χατζηδημητρίου 68

69Β ΝΟΤΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 27
Μπίνος 19
Παρούτογλου 48
Χατζηδημητρίου 114

70 ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 52
Μπίνος 40
Παρούτογλου 23
Χατζηδημητρίου 67

71Β ΠΕΡΙΚΛΕΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 102
Μπίνος 30
Παρούτογλου 37
Χατζηδημητρίου 30

72 ΦΙΛΩΤΕΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 31
Μπίνος 29
Παρούτογλου 65
Χατζηδημητρίου 51

73Β ΦΙΛΩΤΕΙΑ
Δρόσογλου
Μπάτσης 37
Μπίνος 43
Παρούτογλου 57
Χατζηδημητρίου 51

74 ΦΟΥΣΤΑΝΗ
Δρόσογλου
Μπάτσης  30
Μπίνος 54
Παρούτογλου 34
Χατζηδημητρίου 25

75 ΦΟΥΣΤΑΝΗ
Δρόσογλου
Μπάτσης 55
Μπίνος 63
Παρούτογλου 49
Χατζηδημητρίου 16

76 ΧΡΥΣΗ
Δρόσογλου
Μπάτσης 51
Μπίνος 21
Παρούτογλου 7
Χατζηδημητρίου 74

77Β ΧΡΥΣΗ
Δρόσογλου
Μπάτσης 68
Μπίνος 19
Παρούτογλου 18
Χατζηδημητρίου 99

92 σχόλια:

 1. πραγματικά ο κόσμος ξεχνάει τα λάθη της ζημιές όλα ας τα έχει στα πόδια του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ηλιθιοι Λουτράκιωτες, ο Μπινος σας ξεχρέωσε και σας ανέβασε τα λουτρά. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Αντε καλά χρέη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το μεγαλύτερο λάθος του που έδωσε βάση εκεί και ξέχασε όλα τα άλλα χωριά. Αλλά έτσι πάει δάγκωσαν το χέρι που τους τάιζε οι νερουλαδες.Τέλος πάντων ίσως ήταν ο μόνος που σε σχέση με άλλους έκανε ότι έκανε αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες μαλθακοι

   Διαγραφή
  2. Ηλίθιος είσαι και φαίνεσαι τσατσε του μπινου

   Διαγραφή
  3. Ναι αλλά μόνο στα λουτρά γιατί από εκεί έτρωγε. Όλος ο υπόλοιπος Δήμος τι είδε? Τίποτα. Α λάθος. Έβλεπε κάθε μέρα φωτο στο φβ. Χαχαχα.

   Διαγραφή
  4. Α βρε προσβλήθηκες που σε είπα ηλιθιο λουτρακιωτη; αμπρεεεειιι

   Διαγραφή
  5. Γιατί οι νυν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι που ήταν τότε αντιδήμαρχοι με τον μπινο τι έκαναν; Έχασαν το χιλιάρικο κ εξαφανιστηκαν. Τωρα φάτε τους στη μάπα να το παίζουν λεφταδες

   Διαγραφή
 3. Κάντε βρε ένα συνολικό αριθμό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σας το είπα Σάκη θα λέτε θα το φυσατε και θα καίει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ελατε τωρα προμαχους θα φατε καλα

   Διαγραφή
  2. Αυτό θα το δούμε δεν έχει τελειώσει τίποτα

   Διαγραφή
  3. Αυτό θα το δούμε θα σας δω και εσάς την επόμενη κυριακη

   Διαγραφή
  4. Αυτό θα το δούμε δεν έχει τελειώσει τίποτα
   Θα σας δούμε και εσάς την επόμενη Κυριακή

   Διαγραφή
  5. Τι θα φάμε στους προμαχους; Γίδα βραστή;

   Διαγραφή
 5. Κάποιοι έλεγαν ότι ο μπινος θα γλενταει στα γραφεια χάχα μάλλον τώρα κλαει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φιλαράκο ο μπινος έχει τόσα φράγκα που αγοράζει εσένα την μάνα σου κ όλο σου το σοι!!! 50 γενιές του να μην δουλέψουν θα τους ταΐσει! Εσύ... Από ΚΕΑ πρέπει να ζεις... Κ έχεις κ άποψη κ λόγο! Μάλλον εσύ θα κλαις....

   Διαγραφή
  2. Και ακριβώς για αυτό επειδή έχει φράγκα δεν είχε την ανάγκη να φάει από το δήμο, τωρα αυτοί που πούλησαν και φορτηγά για να βγουν θα τα πάρουν πίσω με το παραπάνω, κορόιδα τόσο σαν κόβει και χαίρεστε, πρόβατα μπεεεεεε

   Διαγραφή
 6. Τι έγινε ; Πολύ ησυχία ...Τρίτη θέση ...έτσι μπράβο ...άντε είστε πολύ ήρεμοι απόψε ...γελάω πολύ ..τσάμπα τόσα άρθρα πήγαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γελα οσο θες προβατο εσενα σε κοβω να σε ειχε στο εκλογικο ο Μπατσης κ να ξυνόσουν ολη μέρα όποτε είχες χρόνο να ενημερωνεσε..ξεστραβωσου όμως κ δες τι λενε τα νεα δεδομενα..θα εχεις παλι χρόνο με μια έδρα παραπανω χεστηκατε απο την χαρα σας ..ολοι ισαξιοι στο Δημο Αλμωπιας ο ρολος του Δημαρχου να μπορει να συνεργαστει κ να εχει γνωσεις..εσεις μονο να βελαζετε ξερετε ααααα οοοο μπεε

   Διαγραφή
 7. Εσεις θα κλαιτε!!ΟΛΟΙ του μπινου στο Χατζηδημητριου!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Και καλά Μακεδόνες και βγήκε αυτός που τον στηρίζαν οι προδότες που έδωσαν το όνομα και σε λίγο αν γίνει ο δρόμος την επόμενη μέρα το 90% των μαγαζιών θα κλείσουν στην αρδεα γτ όλοι δίπλα θα ψωνίζουμε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οχ τι εγιναι εδο μπινο να τα βλεπις αφτα κια ο καθενας στιριξες το λουτρακι και τιν εφαγες και περνις ψιφους απο χοργια που δεν εκανες τιποτα δεν σε χαλασε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Σάκης και ξερό ψωμί !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον το Με το ψωμί...Εσύ θα το τρως για και το μάλιστα ακόμη.... Κ μάλλον σου αρέσει αυτό!

   Διαγραφή
 11. Περαστικα σας,η αλαζονεία πληρώνετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τώρα φάνηκε πόσους μακεντοντσκι έχει η Αλμωπια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. τα αποτελέσματα για τον δροσογλου γιατί δεν τα έχετε ανακοινώσει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Τωρα θα σας δω εσάς του Μπίνου μέχρι προχθές που βρίζατε τον Σάκη και 2η Κυριακή θα πάτε με αυτόν αλλά έτσι είστε εσείς εκεί η ΝΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μωρή τι πουτάνα εισαι πονηρέ, εβγαλες συμπεράσματα ρε ινδιάνε;

   Διαγραφή
  2. ψηφισα παρουτογλου τωρα παω μπατση

   Διαγραφή
  3. Με τον Σωτηριάδη θα πάμε που αγαπάει τον Μπινο

   Διαγραφή
 15. Φάγανε φάγανε φάγανε. Θα φάνε και άλλα. Χαρείτε και φαγωθείτε μεταξύ σας λες και εσείς θα πάρετε μισθό. Αν όλοι αυτοί μπήκαν για το κοινό καλό ας δώσουν τον μισθό τους σε ιδρύματα και σε οικογένειες που έχουν ανάγκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ουδείς αχαριστοτερος του ευεργετηθεντος. Ειδικά εκεί στο Πόζαρ. τον ΣΥΡΙΖΑ βριζατε μετα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. μη ασχολησε με Λουτρακιωτες, μια ζωη απαραδεκτοι ειναι, ολα δικα τους και η υπολοιποι Αλμωπια να παει να γ...., χρυσαφι να τους δωσεις θα σου ζητησουν και το σακιδιο.

   Διαγραφή
 17. κυριε μπινο σε ξεφλουδισαν σαν αυγο..πως ελεγες στο ντιπειτ, ο κοσμος καταλαβε για τον σακη επειδη καταλαβε για αυτο εγινε οτι εγινε..καληνυχτα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. γραφε εσυ παλιομαλάκα γι να μας φύγουν στο δευτερο γυρο, ζώον ααα ζώον

   Διαγραφή
 18. Θα φανεί με τήν πάροδο του χρόνου το τι θα κάνουν και αυτοί οι ΔΉΜΑΡΧΟΙ κυρίες και κύριοι...να κρατατε μικρό καλάθιιιιιιιιιιιιιι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σου πω εγώ τι θα κάνουν, οι δύο αποστάτες του μπινου θα ξετιναξουν το δήμο. Ο νόμος προβλέπει να είναι κάποιος αντιδημαρχος για δύο χρόνια και μόλις τους έβγαλε έφυγαν. Ήθελαν κ άλλα λεφτά να τρώνε χωρίς να προσφέρουν τίποτα. Αυτοί σας αξίζουν και ο άλλος ο γιατρός που τον στηρίζει ο σύριζα. Το παίζετε και πατριώτες Μακεδόνες

   Διαγραφή
 19. πάμε όλοι την δεύτερη Κυριακή να στηρίξουμε τον Χατζηδημητρίου!! και εσείς του Μπίνου!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Τώρα θα στηριξουμε τον Χατζηδημητρίου ( και ψήφισα μπινο σήμερα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Οι μακεντονσκι κάνανε συνεργασία με τους μακεδονομάχους αλλά αυτοί οι δύο πήγανε δεύτερη Κυριακή τώρα οι μακεδονομάχοι οι άλλοι θα πάνε με τους μακεντονσκι??χαχα πως γυρνάει ε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρεπει να σ εχει περιποιηθει μακεντονσκι εσενα...

   Διαγραφή
 22. Δεύτερη Κυριακή δύο άνθρωποι που δεν ήξεραν καν να μιλήσουν στο debate.δυο άνθρωποι που νοιάζονται μόνο για την τσεπουλα τους.υπαρχουν πολλοί βλακες τελικά.κριμα για τον παρουτογλου και τον μπινο,γιατί πραγματικα ήταν δύο άνθρωποι αξιόλογοι που, έστω και λίγο,κάτι θα μπορούσαν να προσφέρουν σε αυτόν τον τον τόπο,σε αντίθεση με Σάκη κ Μπάτση που απλά θα φάνε.κριμα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς γίνεται να ξέρει να μιλήσει τέλεια ένας που κατεβαίνει πρώτη φορά? Θα ήθελα να μου το εξηγήσεις αυτό. Όσο για το τι θα κάνουν θα το δούμε

   Διαγραφή
  2. Η ευχέρεια λόγου δεν έχει να κάνει με το εάν κατεβαίνεις πρώτη φορά..η το έχεις η όχι..

   Διαγραφή
  3. Γιατί τώρα μαθαίνει λεξούλες; ας βγει και αυτός στη ζηνα κουτσελινη να γελάσει κάθε πικραμένος.

   Διαγραφή
  4. και ο Πασόης δαγκουσε τη γλωσσα του καποτε και της πηρε της εκλογες, αρα δεν μετραει τιποτα απ αυτα

   Διαγραφή
  5. Ναι γιαυτό ξανά κατέβηκε και δεν πήγε κανένας μαζί του, γιατί ήξεραν ότι θα φάει παπαρα

   Διαγραφή
  6. Λαός που ψηφίζει άτομα που έφυγαν από τον Μπινο για το χιλιάρικο επειδή βγήκαν από αντιδήμαρχοι, είναι άξιος της μοίρας του. Τωρα να δεις δημοσιεύσεις στα ινσταγκραμ με τα σκάφη στις θάλασσες. Εύγε, ταιστε τα τεμπελοσκυλα που δε θέλουν να δουλέψουν

   Διαγραφή
 23. Μπράβο σας εσάς που ψηφίσατε μπινο και θα ψηφίσετε Χατζηδημητρίου! Που ο Μπινος του έκανε ευθεία επίθεση για την στήριξη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άξιοι της μοίρας σας! Εδώ Ζούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΕΣΕΝΑ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ? ΜΗ ΞΥΝΕΣΕ ΣΤΗ ΓΛΙΤΣΑ ΤΟΥ ΤΣΟΜΠΑΝΗ.

   Διαγραφή
  2. Ανατρέξτε 2-3 σχόλια ποιο πάνω

   Διαγραφή
  3. Αβρε γιατί ο μπατσσσηςς γιατί θα στήριζε χατζηδημητριου αν δεν πήγαινε δεύτερη Κυριακή; ο πατριώτης ο μακεδονομαχος;

   Διαγραφή
  4. ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΔΕΝ ΘΑ ΖΕΙΤΕ ΕΔΩ ΣΑΣ ΒΛΕΠΩ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΥ ΕΤΑΞΕ Ο ΜΙSTER ΕΔΩ ΖΟΥΜΕ.ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΛΑΓΟΥΣ ΜΕ ΠΕΤΡΑΧΉΛΙΑ ΕΤΑΞΕ ΝΑ ΜΗ ΚΑΝΩ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΤ ΑΝΩΝΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΕΠΟΝ

   Διαγραφή
 24. Κάποια σχόλια είναι πραγματικά δείγμα πολύ αδιάβαστων ανθρώπων! Είμαστε ευρωπαϊκό κράτος κι αυτό θέλει το 90% του πληθυσμού.Σε ένα ευρωπαϊκό κράτος αυτό είναι το επίπεδο μας; Μέχρι εκεί φτάνει ο προβληματισμός μας;Όσοι ζείτε πάνω στα δένδρα Παρακαλείσθε να κατεβείτε ! Ο άνθρωπος άρχισε να κατοικεί στο φεγγάρι!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. εμεις του Μπινου ψηφιζουμε Μπατση, τελος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. επιτελους καποιος λογικος δεξιος

   Διαγραφή
  2. Τι λες ρε απο που κ ως που να παμε Μπατση;τρελος εισαι;Την προδοσια πολλοι αγαπησαν, τον προδότη ομως κανεις!!

   Διαγραφή
  3. Ο Σωτηριάδης και ο Ζαχαριάδης σε ποια κατηγορία ανήκουν?

   Διαγραφή
  4. Στην κατηγορία που ανηκουν κ ο Μπατσης,Κετικιδης και Βεσκος φιλε μου...

   Διαγραφή
  5. Καλά ο κετικιδης δε θα κοιμήθηκε όλη τη νύχτα από τη χαρά που, επιστρέφει το χρήμα

   Διαγραφή
  6. Πάντως ο κετικιδης παντού είπε ότι τον έδιωξε ο δήμαρχος ενώ έφυγε ο ίδιος μόλις τον έβγαλε από αντιδήμαρχο και του είπε να διαλέξει πια άλλη θέση θέλει μέσα στο Δήμο.

   Διαγραφή
 26. Αυτόν τον Δροσογλου ούτε ο ίδιος δεν τονψήφισε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τουλάχιστον υπάρχουν μερικοί ακόμα «άνθρωποι» με αξιοπρέπεια και ήθος. Που δεν τρέχουν πίσω από τα κομματόσκυλα και είναι σταθεροί στα πιστεύω τους. Εσυ, έξυπνε, σε ποιον πούλησες την ψήφο σου για να τσιμπήσεις το 2 μηνο στα Λουτρά; Έχει βρωμίσει ο τόπος από κάτι τέτοιους σαν εσένα . Συγχαρητήρια στον κ. Δροσογλου που είναι καθαρός και έντιμος!

   Διαγραφή
 27. εγω θα δω ποιοι θα εκλεγουν με τον Σακη και θ αποφασισω, αν βγουν τα καρταλια του χθες αντε για, αν βγουν νεοι θα το σκεφτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Εσυ κατσαπλια που μιλας για μακεντονσκι συνεχεια σ εχει τακτοποιησει κανενας μακεντονσκι και πονεσες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Μην ακουμε βλακειες λογω πικρας για το αποτελεσμα του μπινου, ξεκαθαρα οσοι ειναι με το μπινο θα πανε στο Μπατση αριθμιτικα και μονο ειναι ανθρωποι που εχουν συνεργαστει στο παρελθον και ειναι περιπου ιδιας παστας ασε που μια φορα την πατησαν οι Μακεδονες πριν 19 χρονια δεν προκειται να γινει το ιδιο λαθος αλλη φορα! Μπατση δαγκωτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Υπήρξαν συνεργάτες αλλά τον πούλησαν. Αλλά τέτοιοι σας πρέπον. Οσο για το αν είναι Μακεδόνες ας γελάσουμε

   Διαγραφή
  2. ολος ο συνδιασμος του μπατση απο την αρχη ως το τελος (ακομα και στο σποτακι του) βασιστηκε στην κοντρα με τον μπινο.....

   Διαγραφή
 30. ΙΣΌΔΥΝΑΜΙΑ είναι η δική μου ανάγνωση. Όλοι πείθουν περίπου το ίδιο άλλος με τον στρωτο του λόγο και άλλος με την ψυχική του διάθεση. Αν γινόταν μια "Οικουμενική Δημοτική Διακυβέρνηση" ο κερδισμένος θα ήταν ο κόσμος της Αλμωπίας. Στο ντιμπέιτ φάνηκαν μεγάλες συγκλισεις θέσεων που αποτυπώνονται καί στα περίπου ισοδύναμα αποτελέσματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Παμε ολοι εμεις του Μπινου με Σακη τωρα η εμπειρια μετραει εκει ειναι το σωστο να στηριξουμε τωρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΟΒΑΡΕΨΟΥ ΚΑΜΙΑ ΔΟΥΛΙΑ ΜΕ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΤΟΜΑΡΙΑ

   Διαγραφή
 32. Παρουτογλου ημουν αλλα τωρα θα στηριξω σακη και ελπιζω να κανετε ολοι αυτο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ...αμα σ ακουσει ο Τσανταλης την γα......

   Διαγραφή
 33. Λοοοτρακιωτες πείτε αλεύρι;; η χρεοκοπία σας γυρεύει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Νομίζω ότι ο Μπίνος πλήρωσε γιατί με την κατάσχεση των τραπεζικών λογαριασμών ανάγκασε να πάρα πολλούς να πληρώσουν οφειλές απλήρωτες (νερά και δημοτικά τέλη) πολλών ετών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ε ναι όμως έκανε το σωστό. Δηλαδή εμείς οι υπόλοιποι που πληρώνουμε ήμασταν κορόιδα; γιαυτό αυτή η χώρα είναι 100 χρόνια πίσω λαμογια

   Διαγραφή
 35. esis tou xatzidimitriou den tha parete oyte ena psifo apo tin parataksi tou mpinou! protimoume ton mpatsi dimarxo para opiondipote allo! i eparsi sas tha sas timorisi tin defteri kiriaki! tosa erga kanane sto loutraki kai to loutraki den stirikse ton dimarxo! dimarxe otan fonazame oti den einai mono ta loutra den mas akouges! simera distixos kerdise to simferon kai to palio kai to kseperasmeno, exo leei ipoxreosi!pare na exeis tora! loustite tous 4 xronia opos ton tsipra! krima pragmatika krima kai gia tin kakia sas! anti na psifisete nea paidia pate kai moy stirizete tous idious karxaries... eimaste aksioi tis miras mas! parte kai ΝΔ alla 4 xronia se ligo!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μπράβο εσύ ψήφισε αυτούς που πούλησαν τον Μπινο

   Διαγραφή
 36. file 1.45 xeromai pou eisoyn paroutoglou, aksios antropos sobaros kai metrimenos. alla xatzidimitrioy min stiriksis! tha einai lathos! kalitera mpatsi!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Ο Μπινος ήταν σίγουρος για την νίκη του. Δεν άξιζε για δήμαρχος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Μάγκες το παιχνιδι εχει τελειωσει, ο Μπατσης ειναι Δημαρχος, γιατι δεν θελετε να το καταλαβετε; και οι του Παρουτογλου ενα 70% και του Μπινου 55% θα πανε Μπατση, Ο Τσανταλης δεν παει με τον Σακη, ουτε εμεις γυρω του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μην το λες αυτο δεν γνωρίζουμε κσνενα απο τη μερια του μπατση

   Διαγραφή
  2. Μάλλον εσύ δεν έχεις καταλάβει διαβασε πόσες έδρες πηρε ο καθενας κ μαθε τι σημαίνει Κλεισθενης να ξεστραβωθεις..Σε κοβω ασχετο μαλλον ψηφοφορος του Μπατση εισαι κ θεωρεις ακομα οτι με μια εδρα διαφορα σαρωσατε

   Διαγραφή
 39. Συγχαρητήρια σε όλους!!Ολοι έφεραν ένα αξιόλογο αποτέλεσμα!!Απο το γενικότερο κλίμα που επικρατεί μόνο ο Δήμος Αλμωπίας κάθε εκλογές διαφοροποιείται.Οπότε και Ντουμπάι να τον κάνει κάποιος Δήμαρχος εσείς το σόι σας και ξερό ψωμί.Άξιοι των επιλογών σας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Με αυτά που διαβάζω απορώ πραγματικά υπάρχει κάποιος που να ψήφισε τον Μπάτση κ να ξέρει τι σημαίνει το αποτέλεσμα??Ελεος ας τους ενημερώσει κάποιος ξεφτιλίζονται!!Αναφέρομαι συγκεκριμενα σε αυτους γτ αυτοι σε όλα τα site ξεσαλώνουν.Καλα κάνετε να τον χαιρεστε μπράβο στο παλικάρι αλλα εσεις τα κοκορια μαθετε οτι υπαρχει κατι που λέγεται ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ..ΜΕ ΜΙΑ ΕΔΡΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΕΡΕΣΤΕ ΛΕΣ ΚΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ.ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΜΗ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ Κ ΔΕ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΑΡΩΣΑΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Ηταν νόμιμος σε όλα, δεν έφαγε από τα λουτρά αλλά τα ανέβασε, τα διαφήμισε, τα ξεχρέωσε. Πίεζε τους υπαλλήλους του γιατί ήθελε να γίνεται το σωστό. Δεν άφησε σε χαραμοφαιδες να ροκανισουν τα λεφτά του Δήμου και ναι ήταν δήμαρχος της φωτογραφίας γιατί ανέβαζε το έργο του και όχι φωτογραφίες σε σκάφη και παραλίες. Σε ευχαριστούμε δήμαρχε της καρδιάς μας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Εμείς του παρουτογλου από Σωσανδρα ψηφίζουμε δαγκωτο Μπάτση εννοείται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εσεις στη Σωσάνδρα μπραβο που μαζευτηκατε ολοι αποφασισατε τι θα ψηφισετε κ βαλατε εναν να το ανακοινωσει ανωνυμα

   Διαγραφή
 43. Μίλησε μου με το όνομα σου και θα σου πω ποιος είμαι από Σωσανδρα αφού σε πείραξε τόσο πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News