Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Στην δημοσιότητα ο νέος ΚΑΠ επαγγελματικών και ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές όπου όλες οι αλλαγές ήταν υπογραμμισμένες από την Ομοσπονδία, φέτος δεν ισχύει αυτό

Η ελληνική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσιοποίησε τον καινούριο Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με αρκετά σημεία όπου μπορεί να σταθεί κανείς.

Για αρχή υπάρχει στο άρθρο 2 έκταση και πλαίσιο εφαρμογής σκέλος που αναφέρει πως θα λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις της αστυνομίας και το οπτικό υλικό:

4. Οι ποινές που αναφέρονται στον παρόντα, στους λοιπούς κανονισμούς και στο καταστατικό της Ε.Π.Ο. επιβάλλονται, σε βάρος των φυσικών ή νομικών προσώπων του άρθρου 2, αποκλειστικά με βάση τις αναφορές και περιγραφές των αξιωματούχων του αγώνα που προβλέπονται στον Κ.Α.Π. (Φύλλο Αγώνα, εκθέσεις Παρατηρητών Αγώνα κ.λ.π.), εκτός αν άλλως ορίζεται. Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ληφθούν υπόψη ιδίως οι εκθέσεις της αστυνομικής αρχής και το οπτικό υλικό του αγώνα όπου προβλέπεται στον παρόντα.

Επίσης το άρθρο 4 για την συμμετοχή ομάδων στα πρωταθλήματα:

Εδάφιο 4. Αν μία ή περισσότερες ομάδες που δικαιούται να αγωνιστούν στην Α΄ κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, ή αν μία ή περισσότερες από τις δικαιούμενες να προβιβασθούν ομάδες από την Β΄ στην Α΄ Εθνική κατηγορία παραιτηθούν για οποιανδήποτε λόγο από την συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα που ακολουθεί ή δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν λάβουν την απαιτούμενη για την συμμετοχή τους αδειοδότηση, τότε το δικαίωμα για προβιβασμό αποκτούν οι αμέσως επόμενες στην βαθμολογική κατάταξη ομάδες της Β΄ κατηγορίας (με την σειρά κατάταξης) και μέχρι την 6η στην σειρά του πίνακα, εφόσον έχουν αδειοδοτηθεί κατάλληλα για το πρωτάθλημα αυτό. Αν και μετά την εξάντληση της 6ης στην σειρά του πίνακα βαθμολογίας της Β΄ Εθνικής κατηγορίας, ο αριθμός των προβλεπόμενων ομάδων δεν έχει καλυφθεί, τότε αποκτούν το δικαίωμα οι υποβιβασθείσες από την Α΄ κατηγορία ομάδες, να παραμείνουν σε αυτήν (με την σειρά κατάταξης στον βαθμολογικό πίνακα) ώσπου να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από την προκήρυξη αριθμός ομάδων.

Στο άρθρο 12 για τον διαιτητή του αγώνα γίνεται λόγος για ποινές σε είσοδο αποδυτηρίων των ρέφερι:

5. Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο αποδυτηρίων διαιτητών οποιουδήποτε αξιωματούχου και ποδοσφαιριστή, οποιουδήποτε μέλους της διοίκησης των ομάδων, κάθε άλλου προσώπου ή εξωποδοσφαιρικού παράγοντα όπως και η είσοδος του παρατηρητή της ΔΕΑΒ και κάθε άλλου μη εντεταλμένου από τις ποδοσφαιρικές αρχές με ειδικά καθήκοντα προσώπου. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 25 του Κώδικα δεοντολογίας. Στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπεται η είσοδος του αρχηγού της ομάδος, μόνο για την υποβολή ενστάσεων κατά τις κείμενες διατάξεις.

Το άρθρο 15 περιγράφει τα του Φύλλου Αγώνα, όπου θα επιτρέπεται ανταπόδειξη:

8. Το Φ.Α. αποτελεί μέσο απόδειξης, τόσο για το κύρος αγώνα, όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο. Επιτρέπεται ανταπόδειξη των λοιπών παρατηρήσεων του διαιτητή με βάση τα στοιχεία και μόνο που προκύπτουν από τις εκθέσεις εντεταλμένων, σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα, προσώπων (εκθέσεις παρατηρητών αγώνα, παρατηρητών διαιτησίας). Η χρήση οπτικών μέσων (π.χ. βίντεο, φωτογραφίες), ως αποδεικτικού υλικού, σχετικά με τα διαδραματισθέντα στον αγωνιστικό χώρο επιτρέπεται, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, αποκλειστικά και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) διαπίστωση λανθασμένης αναγραφής υπαίτιου ποδοσφαιριστή (ταυτότητας προσώπου παραβάτη), β) παράβαση η οποία διεπράχθη και δεν τιμωρήθηκε από τον διαιτητή διότι διέλαθε της προσοχής του διαιτητή. Για τα διαδραματισθέντα στις εξέδρες του σταδίου και λοιπούς χώρους του γηπέδου επιτρέπεται η χρήση του βίντεο χωρίς περιορισμούς, κατά τα προβλεπόμενα στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι υποχρεωτική η κλήση σε απολογία.

9. Οι ακολουθούσες τη σύνταξη του Φ.Α. εκθέσεις των διαιτητών, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποδείξουν το Φ.Α. στο σύνολό του, παρά μόνο να χρησιμεύσουν ως στοιχεία διευκρίνισης ή συμπλήρωσης των αναγραφομένων στο Φ.Α. παρατηρήσεων του διαιτητή. Το ίδιο και οι συμπληρωματικές εκθέσεις των παρατηρητών. Δεν μπορούν να ανταποδείξουν τα γραφόμενα της αρχικής έκθεσης, παρά μόνο να διευκρινίσουν ή συμπληρώσουν αυτά. Στην περίπτωση που υπάρχουν αντικρουόμενες εκθέσεις από το ίδιο πρόσωπο ισχύουν τα γραφόμενα στην αρχική έκθεση.

Υπάρχει για ακόμα μία χρονιά άρθρο για το Super Cup, το οποίο όμως εδώ και χρόνια δεν διεξάγεται...

Άρθρο 43: Αποχώρηση ομάδας – Διακοπή αγώνα – Παραίτηση - Ποινές ομάδων.

Απαγορεύεται η παραίτηση των ομάδων που μετέχουν στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ Εθνικών κατηγοριών, από τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση του Κυπέλλου επαγγελματικών ομάδων. Ομοίως απαγορεύεται η αποχώρησή τους ή η μη συμμετοχή τους σε συγκεκριμένο αγώνα.

1. Ομάδα η οποία αποχωρεί από αγώνα του Κυπέλλου πριν τη λήξη του κανονικού χρόνου (συμπεριλαμβανομένης και της τυχόν παράτασης καθώς και του χρόνου εκτέλεσης των πέναλτι), ή ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί σε προγραμματισμένο αγώνα κυπέλλου υφίσταται σωρευτικά τις κατωτέρω κυρώσεις, που της επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο.:

α) Αποβάλλεται αυτόματα από το πρωτάθλημα στο οποίο συμμετάσχει και υποβιβάζεται στην κατώτερη κατηγορία, στην οποία δικαιούται να συμμετάσχει από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

β) Το μερίδιό της από τηλεοπτικά δικαιώματα περιέρχεται στην Ε.Π.Ο.

γ) Τιμωρείται με αποκλεισμό από τους αγώνες των διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA για την συγκεκραμένη ποδοσφαιρική περίοδο

δ) Tης επιβάλλεται χρηματική ποινή διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ αν πρόκειται για ομάδα της Α΄ Εθνικής κατηγορίας και πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν πρόκειται για ομάδα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας.

2. Σε ομάδα που δεν συμμετέχει στον Τελικό αγώνα του Κυπέλλου, πέραν της ποινής του υποβιβασμού της πρώτης παραγράφου της επιβάλλεται η ποινή απαγόρευσης συμμετοχής σε οποιαδήποτε διασυλλογική διοργάνωση της [89] UEFA για δύο (2) συνεχόμενες αγωνιστικές περιόδους και η χρηματική ποινή του πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα της Α΄ Εθνικής ή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ εφόσον είναι ομάδα Β΄ Εθνικής. Στην περίπτωση αυτή, Κυπελλούχος Ελλάδος ανακηρύσσεται η αντίπαλός της ομάδα στον Τελικό αγώνα.

3. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνιστεί στον αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ πρωταθλητού Α’ Εθνικής και νικητή του Κυπέλλου Επαγγελματικών ομάδων, της επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης έξι (-6) βαθμών από το πρωτάθλημα που θα συμμετάσχει την αγωνιστική περίοδο που ξεκινά, χρηματική ποινή εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ αν είναι ομάδα της Α΄ Εθνικής και πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ αν είναι ομάδα της Β΄ Εθνικής και ο αγώνας κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδος με τέρματα 3-0

4. Ομάδα που, λόγω επεισοδίων, γίνεται υπαίτια διακοπής αγώνα Κυπέλλου ή του αγώνα Κυπέλλου πρωταθλητών (SUPER CUP) μεταξύ του πρωταθλητή της Α’ Εθνικής και του Κυπελλούχου Ελλάδος, εκτός από τις άλλες συνέπειες που υφίσταται σύμφωνα με το Φ.Α., τιμωρείται με αφαίρεση τριών (3) βαθμών από τον πίνακα της βαθμολογίας του πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει. Σε κάθε άλλη περίπτωση η υπαίτια διακοπής ομάδα τιμωρείται με τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 21 του παρόντος. ​

Σε αντίθεση με άλλες χρονιές όπου όλες οι αλλαγές ήταν υπογραμμισμένες από την Ομοσπονδία, φέτος δεν ισχύει αυτό. Δεν έχει γίνει. Δείτε όλον τον καινούριο ΚΑΠ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι όροι χρήσης που ισχύουν για τη δημοσίευση των σχολίων, έχουν ως εξής:

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων του διαδικτυακού τόπου παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες/ επισκέπτες. Η δυνατότητα αυτή είναι καταρχήν ελεύθερη. Ωστόσο, η συντακτική ομάδα δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση ή αιτιολόγηση, στη διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα.

Σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου δεν υιοθετεί, ενστερνίζεται, αποδέχεται ή εγγυάται την αλήθεια των προσωπικών σκέψεων, αντιλήψεων και πληροφοριών, οι οποίες εκφράζονται από τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.

Με την αποστολή ενός σχολίου αυτόματα αποδέχεστε τους όρους χρήσης.

Η συντακτική ομάδα του Aridaia News