Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Βιομηχανία Παπαγιαννόπουλος Θεόδωρος: Οι καλύτερες τιμές για τσιμεντοπασσάλους

Πληροφορίες στο τηλ. 6945447157

Βιομηχανία Έτοιμου Σκυροδέματος και Τσιμεντοπροϊόντων
Αμμορυχείο, Β.Ι.Π.Ε. Αριδαίας

Τιμές για τσιμεντοπασσάλους:

- Φ 2,00 μ. από 2,70 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 2,20 μ. από 2,95 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 2,50 μ. από 3,40 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 2,75 μ. από 4,15 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 3,00 μ. από 4,55 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 3,50 μ. από 5,50 ευρώ ανά τεμάχιο
- Φ 4,00 μ. από 6,50 ευρώ ανά τεμάχιο
- Αντιρίδα Φ 14 από 2,50 ευρώ ανά τεμάχιο

Πληροφορίες στο τηλ. 6945447157

Καλή Χρονιά!